נכתב על ידי אסף ספיר מתכנת, לשעבר פרמדיק ואח.
© Assaf Sapir, 2022, Built with Gatsby. Hosted with GitHub Pages.
Source code on my GitHub.